Aktuális hírek


A Történelem Doktori Program órarendje a 2017/2018. tanév második félévére
I. évfolyam

Időpontok: 2018. február 20., március 6., 20., április 10., 24., május 15.

Helyszín: 316. terem

 

Kötelező tárgyak

Doktorszeminárium II (Papp Klára) 10.00 – 11.30

2 kredit

Kutatásmódszertan II. (Velkey Ferenc)

 12.00 – 13.30

2 kredit

Tutorális foglalkozás (Témavezetők)

Kutatási kredit (Témavezetők)

3 kredit

20 kredit

Kötelezően választható tárgyak

Alprogramok által meghirdetett órák 14.00 – 15.30

Barta Róbert: A modern nemzetközi kapcsolatok története 

Papp Klára: Gazdaság- társadalom – életmód

2 kreditII. évfolyam

Időpontok: 2018. február 13., 27., március 13., 27., április 17., május 8.

Helyszín: 316. terem

Kötelező tárgyak

Historiográfia II. (Lévai Csaba) 10.00 – 11.30

2 kredit

Társadalomnéprajz- (Csíki Tamás) 12.15

2 kredit

Fejezetvédés (Témavezetők)

5 kredit*

Tutorális foglalkozás (Témavezetők)

Kutatási kredit (Témavezetők)

3 kredit

20 kredit

Kötelezően választható tárgyak

Alprogramok által meghirdetett órák 14.00 – 15.30

Barta Róbert  Demeter Gábor: A nemzetközi kapcsolatok története

Püski Levente: Mikrotörténelem

Prepuk Anikó – Erős Vilmos: Nacionalizmus-elméletek

2 kredit

Idegen nyelvű forrásolvasási gyakorlat

Latin nyelvű források (Szabadi István) 09.00 – 10.00 (Levéltár)

Német nyelvű források (Kovács Teofil) 14.00 – 15. 30 (316.)

2 kredit

 

*A hallgatónak a szorgalmi időszak végéig a témavezető és az illetékes tanszék előtt meg kell védeni egy legalább 40.000 karakteres fejezetet, amelynek terjedelmébe nem számít bele az esetleges melléklet és az irodalomjegyzék.

 Néprajz doktori program órarendje a 2017/2018 . tanév második félévére

   


 

 

 

* * *A Debreceni Egyetem Szenátusa 2014. május 15-i ülésén jóváhagyta az egyetem doktori szabályzatának módosítását. A szabályzat V. FEJEZET 15. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a jelöltnek „a [tudományos

munkásságot igazoló] közlemények egy-egy példányát […] a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár publikációs adatbázisába fel kell töltenie. Az adatbázisba feltöltött közlemények alapján a Könyvtár elkészíti és

hitelesíti a jelölt publikációs listáját, a hitelesített listát a jelölt az értekezéssel együtt benyújtja a tudományterületi doktori tanácshoz.”

 

A feltöltés és a hitelesített lista kiadása egyaránt a DEENK által üzemeltetett iDEa Tudóstér nevű portálon zajlik.

 

A részletes eljárásrend innen letölthető.

 * * *

Papp Imre