Aktuális hírekKülföldi konferencia lehetőség!

Az ISHA (International Students of History Association) szófiai szervezete 2017. szeptember 11-17. között rendezi meg idei évi konferenciáját.

Jelentkezési időszak: 2017. június 7-13 között.

 
Részletek:
https://ishasofia.wordpress.com/isha-autumn-seminar-2017/

Pályázati felhívás!

A The Graduate School for East and Southeast European Studies Intézet, a Ludwig-Maximilians-Universität és az Universität Regensburg közös együttműködésben doktori képzésre, illetve tudományos segédmunkatársi állás betöltésére kínál lehetőség a fiatal kutatók számára.

Jelentkezési határidő: 2017. július 23.

A részletek az alábbi linken érhetőek el:
http://www.gs-oses.de/reader-165/items/cfa-doctoral-students-2017.html

Campus Mundi Pályázati Felhívás!

A Campus Mundi ösztöndíjakra 2016. tavasza óta lehet pályázatot benyújtani, a projekt keretében 2021-ig – nagyobb létszámban – külföldi részképzést 

és szakmai gyakorlatot, egy szűkebb hallgatói kör számára pedig (főként doktori képzésben részt vevő hallgatóknak) rövid tanulmányút megvalósítását támogathatják. 

Szakmai gyakorlat keretében 2-5 hónap közötti kutatási tevékenységekre is igényelhető ösztöndíj. 


A pályázati felhívások elérhetősége:

· külföldi részképzés: http://www.tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez

· külföldi szakmai gyakorlat és kutatási tevékenység: http://www.tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz

· rövid tanulmányút (2-30 napos tevékenység): http://www.tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz 

(erre az utóbbi pályázati formára majd ősszel, október 10-i határidővel lehet újra pályázni)


Történelem doktori program 2016/2017/II. féléves órarendje

II. évfolyam IV. félév - Időpontok: Február 14., 28., Március 14., 28.,  Május 2., 16.,

Kötelező tárgyak

BTPTR1413 Történeti néprajz II. (Keményfi Róbert – 10.30-12.00)

3 kredit

BTPTR1412 Historiográfia II. (Lévai Csaba – 12.15-13.45)

3 kredit

BTPTR1414 Képzési kredit II. (Témavezetők)

6 kredit

Kutatás-tutorális foglalkozás (Témavezetők)

3-13 kredit

Megoszlása:

BTPTR1114 Tutorális foglalkozás IV. 3 kredit

BTPTR1434 Kutatási kredit IV. (Levéltári, múzeumi, könyvtári kutatómunka, terepgyakorlat) 10 kredit

Kötelezően választható tárgyak (14.00-15.30)

BTPTR1504 Nemzetközi kapcsolatok története (Barta Róbert)

3 kredit

BTPTR1514 Politikai eszmék és intézmények története –Nacionalizmus-elméletek (Prepuk Anikó – Erős Vilmos)

3 kredit

BTPTR1524 Gazdaság, társadalom és életmód (Püski Levente)

3 kredit

BTPTR1534 Kulturális ökológia és művelődés- és vallástörténet, kulturális örökség (Keményfi Róbert)

3 kredit

Szabadon választható tárgyak

Publikáció

5-15 kredit (részletezést ld. I. félévnél)

Egyéb (konferencián való részvétel, tudományszervezés stb.)

3-11 kredit

BTPTR1474 Konferencia-szervezés 3 kredit

BTPTR1484 Konferencia-előadás 8 kredit

BTPTR1181-1189 Más doktori iskola órájának felvétele, mely igazodik a hallgató kutatási témájához

A másik doktori iskola kreditszámával azonos számú kredit

 

 

 

I. évfolyam - II. félév Időpontok: Február 21. Március 7., 21., Április 4., 25., Május 9.,

Kötelező tárgyak

BTPTR2402 Doktorszeminárium II. (Papp Klára – 10.30-12.00)

1 kredit

BTPTR2404 Kutatásmódszertan II. Elméleti és forráskritikai közelítések az autobiográfiai műfajokhoz (Velkey Ferenc – 12.15-13.45)

2 kredit

BTPTR2406 Adatbázis készítés és elemzés alapjai (Szilágyi Zsolt – 15.45-17.15)

2 kredit

BTPTR1112 Tutorális foglalkozás (Témavezetők)

BTPTR2432 Kutatási kredit (Témavezetők)

3 kredit

20 kredit

Kötelezően választható tárgyak (14.00 – 15.30)

BTPTR1502 A modern nemzetközi kapcsolatok története (Barta Róbert)

3 kredit

BTPTR1512 Politikai eszmék és intézmények története – Politikai eszmetörténeti hagyományok, iskolák, módszerek – elméleti keretek és alapfogalmak (Miru György - Velkey Ferenc)

3 kredit

Szabadon választható tárgyak

Publikáció

5-15 kredit (részletezést ld. I. félévnél)

Más doktori iskola órájának felvétele, mely igazodik a hallgató kutatási témájához

A másik doktori iskola kreditszámával azonos számú kredit

BTPTR1472 Konferencia- tudományszervezés, BTPTR1482 Konferencián előadás tartása

Konferencia-szervezés 3 kredit

Konferencia-előadás 8 kreditA néprajz doktori prgram 2016/2017/II. féléves órarendje


Kötelező és kötelezően választható tárgyak:

Folklór  II.

Dr. Verebélyi Kincső

BTP2NPR 2001

            2 kredit

Etnográfia II.

Dr. Tamáska Máté

BTP2NPR 2002

            2 kredit

Társadalomnéprajz II.

Dr. Csíki Tamás

BTP2NPR 2004

            2kredit

Történelem és néprajz II.

Dr. Keményfi Róbert

BTP2NPR 2005

2kredit 

 

 

 

 

Doktorszeminárium II.

Dr. Nagy Éva

BTP2NPR 2006

      1kredit

 

 

 

PhD Tématerv munkahelyi prezentációja

BTP2NPR 2016

5 kredit

 

 

 

PhD Tutorális foglalkozás, konzultáció II.*

BTP2NPR 2010

            3 kredit

PhD Témavázlat II.

BTP2NPR 2011

            3 kredit

PhD Kutatási kredit II.

BTP2NPR 2015

          10 kredit

Szabadon választható tárgyak:

Publikáció:

(A kreditszám a publikáció jellegétől függ: recenzió, közlemény, tanulmány, könyvrészlet, könyv stb.)

BTP2NPR 2021

5-15 kredit

PhD Publikáció (recenzió) II.

5kredit

PhD Publikáció (tanulmány) II. (szakcikk)

BTP2NPR 2022

10 kredit

PhD Publikáció (könyv, könyvfejezet) II.

BTP2NPR 2023

15 kredit

PhD Konferencia szervezés II.

BTP2NPR 2031

3 kredit

PhD Konferencia előadás tartása II.

BTP2NPR 2032

8 kredit

Más doktori iskola órájának felvétele, mely igazodik a hallgató kutatási témájához

BTP2NPR 2033

2 kredit

A táblázat első felében felsorolt tanegységek teljesítése kötelező.

 

PhD néprajz program 2016/2017 II. szemeszter órabeosztása

 

           

2017. március 3. péntek       10:00-16:00    Szakmai konzultáció, Doktorszeminárium (Dr. Bartha Elek, Dr. Keményfi Róbert, Dr. Nagy Éva, Telenkó Bazil)

         (DE BTK Főépület 346-os terem)

2017. március 17. péntek     10:00-16:00    Vizualizáció és népi kultúra I. –

Dr. Verebélyi Kincső

         (DE BTK Főépület 346-os terem)

 

2017. március 24. péntek     10:00-16:00    Népi építészet – Örökségvédelem

Dr. Tamáska Máté

          (DE BTK Főépület 346-os terem)

 

2017. április 28. péntek        10:00-16:00    Vizualizáció és népi kultúra II. –

Dr. Verebélyi Kincső

         (DE BTK Főépület 346-os terem)

2017. május 19. péntek         10:00-16:00    Levéltári kutatások és archívumok a népi kultúra kutatásában

Dr. Csíki Tamás

          (DE BTK Főépület 346-os terem)

Dr. Keményfi Róbert „Történelem és néprajz” óráit Február 14., 28., Március 14., 28.,  Május 2., 16. tartja a Történelem Intézet könyvtártermében.  10:30-12:00   (DE BTK Főépület 316-os terem)

 


 


 

 

 


 

 

 

* * *

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2014. május 15-i ülésén jóváhagyta az egyetem doktori szabályzatának módosítását. A szabályzat V. FEJEZET 15. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a jelöltnek „a [tudományos

munkásságot igazoló] közlemények egy-egy példányát […] a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár publikációs adatbázisába fel kell töltenie. Az adatbázisba feltöltött közlemények alapján a Könyvtár elkészíti és

hitelesíti a jelölt publikációs listáját, a hitelesített listát a jelölt az értekezéssel együtt benyújtja a tudományterületi doktori tanácshoz.”

 

A feltöltés és a hitelesített lista kiadása egyaránt a DEENK által üzemeltetett iDEa Tudóstér nevű portálon zajlik.

 

A részletes eljárásrend innen letölthető.

 * * *

Papp Imre