Ujváry Zoltán Publikációs listája (2009. április)

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

 

1. Külföldön idegen nyelven

-         Bezdomovcem ve své vlasti. Deportace Mad’aru do Cech. Praha, 1994. 100.p.

-         Bezdomovcom v rodnej zemi. Deportácia Mad’arov do Ciech. Lilium Aurum, Dunajská Streda, 1997. 112.p.

 

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul

 

4. Magyarországon magyarul

-         Népdalok és balladák egy Al-dunai székely közösségből. Debrecen, 1968. 96.p. (Közlemények a debreceni KLTE Néprajzi Intézetéből, 21. sz.

-         Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban. Debrecen, 1969. 282.p.

-         Ej haj, gyöngyvirág… Virág a magyar népi kultúrában. Debrecen, 1972. 124.p.

-         Varia Folkloristica. Írások a néphagyomány köréből. Debrecen, 1975. 244.p. (HBM múzeumok közleményei 25. szám)

-         Gömöri Népdalok és Népmondák. Miskolc, 1977. 624.p.

-         Szállj el fecskemadár. Debrecen, 1977. 80.p.

-         A temetés paródiája. Temetés és halál a népi játékokban. Debrecen, 1978. 260.p. (Studia Folkloristica et Ethnographica I.)

-         Népszokások és népköltészet. Válogatott tanulmányok. Debrecen, 1980. 636.p. (HBM múzeumok közleményei 35. szám)

-         Szállj el fecskemadár. Gömöri magyar népballadák és népdalok. Bp., 1980 Helikon kiadó, 460.p.

-         Népszokások és színjátékok II. rész. Debrecen, 1981. 69.p. (Folklór és Etnográfia 5.)

-         Játék és Maszk I. Debrecen, 1983. 360.p.

-         Játék és Maszk II. Debrecen, 1983. 356.p.

-         Játék és Maszk III. Debrecen, 1983. 342.p.

-         Játék és Maszk IV. Debrecen, 1988. 350.p.

-         Menyecske a kemencében. Világjáró palóc adomák és huncutságok. Bp., 1986. 262.p.

-         Fejezetek Gömör folklórjához. Debrecen, 1986. 206.p. (Gömör Néprajza V.)

-         Gömöri népballadák Holló László illusztrációival. Debrecen, 1987. 115.p. (Gömör Néprajza XI.)

-         Adomák Gömörből. Debrecen, 1988. 325.p. (Gömör Néprajza XIII)

-         Állatmaszkok (Tiermasken). Debrecen, 1989. 276.p. (Studia Folkloristica et Ethnographia 24.)

-         Dramatikus népszokások. Debrecen, 1989. 100.p. (Néprajz Egyetemi Hallgatóknak 2.)

-         Folklór írások. Miskolc, 1990. 297.p. (Borsodi kismonográfiák 34.)

-         Farsang. Debrecen, 1990. 321.p. (Néprajz Egyetemi Hallgatóknak 5.)

-         Mátyás Király Gömörben. Mondák, anekdoták a néphagyományokban. 1990. 131.p.

-         Népi táplálkozás három gömöri völgyben. Debrecen, 1991. 273.p. (Gömör Néprajza XXIX)

-         Szülőföldön hontalanul. Magyarok deportálása Csehországba. Debrecen, 1991. 136.p.

-         Farsangi népszokások. Debrecen, 1991. 296.p.

-         Népdal, Színjáték, Honismeret. Debrecen, 1992. 288.p.

-         Születéstől a halálig. Debrecen, 1993. 248.p.

-         Kapcsolatok, párhuzamok. Tanulmányok, előadások. Debrecen, 214.p. (Folklór és Etnográfia 78.)

-         Huncut adomák Gömörből. Debrecen, 1995. 383.p.

-         Miscellanea I. Debrecen, 1995. 382.p.

-         Egy földműves szólásai és közmondásai. Debrecen, 1996. 448.p. (Gömör Néprajza XLVIII)

-         Szülőföldön hontalanul. Az elhurcolt felvidéki magyarok kálváriája. Debrecen, 1996. 142.p.

-         Miscellanea II. Debrecen, 1996. 262.p.

-         Népi színjátékok és maszkos szokások. Debrecen, 1997. 410.p.

-         Huncut adomák (4. kiadás): Debrecen, 1998. 270.p.

-         Folklór az Ördögi Kísértetekben. Debrecen, 1999. 227.p.

-         Miscellanea III. Pályarajzok, megemlékezések, megnyitók. Debrecen, 1999. 392.p.

-         Folklór fejezetek Gömörből. Debrecen, 2000. Gömör Néprajza, LIII. 320 p.

-         Gömöri magyar néphagyományok. Miskolc, 2002. 1034.

-         Szólások és közmondások nagy könyve. Debrecen, 2003. 692.

-         Menyecske a kemencében. Világjáró palóc adomák. 2. kiadás. Debrecen, 2003.

-         Kultusz, Színjáték, hiedelem. Miskolc, 2007. 982.

-         Folklórtörténet I. Debrecen, 2007.

-         Magyar folklórtörténet. Debrecen, 2007.

-         Magyar Folklórtörténet I. Kötet. Debrecen, 2007. 570.p.

-         Magyar Folklórtörténet III. Kötet. Debrecen, 2008. 483.p.

 

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

 


 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul

4. Magyarországon magyarul

-         Palóc dramatikus népszokások és maszkos játékok. In: Palócok IV. Rítus és Folklór. 1989. 461-486.

-         Dráma és dramatikus szokások. In: A magyar folklór. (szerk. Voight Vilmos) Budapest, 1998. 440-469.pp.

 

-         Dramatikus népszokások , népi színjátékok. In: Magyar Néprajz VII. Bp., 1990. 265-328.

-         A bakonszegi Kádár-domb névadó hősének balladája. In: Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg. 1990. 523-535.

-         Kalendáris szokások, dramatikus játékok Bárándon. In: Báránd története és néprajza. Báránd. 1985. 453-464.

-         A gömöri népélet kutatása. In: Gömör Néprajza I. Debrecen, 1985. 18-20.

-         Vásári szórakoztatók, vándor mulattatók és a vásárt megjelenítő népi játékok. In: Árucsere és migráció. Miskolc, 1986. 29-37.

-         Gömör ethnikai arculata. In: A Felvidék Történeti földrajza (szerk. Frisnyák Sándor) Nyíregyháza, 1998. 151-155. 

-         Szócikkek a Magyar Néprajzi Lexikon A-E kötetében. Bp., 1977. –Áldomás- Állatalakoskodás- Aratókoszorú- Aratóünnep- Asszonyfarsang- Bakkuszjárás- Betyárjáték- Borica- Búzababa- Cibera vajda és Konz király- Dőre- Esővarázslás

-         Szócikkek a Magyar Néprajzi Lexikon F-Ka kötetében. 1979. Bp., Farsang- Gólyalakoskodás- Gúnárnyakszakítás- Halottas Játék- Kakasütés

-         Szócikkek a Magyar Néprajzi Lexikon  K-Né kötetében. Bp., 1980. Kardozás- kecskealakoskodás- Lóalakoskodás- Medvealakoskodás

-         Szócikk a Magyar Néprajzi Lexikon N-Szó kötetében. Bp., 1981. Rabvágás.

-         Szócikkek a Magyar Néprajzi Lexikon Sz-Zs kötetében. Bp., 1982. Szőlőőrzés- Szüret- Talalajvasárnap- Vénlánycsúfolás

-         Hajdúszoboszló népélete. In: tanulmányok Hajdúszoboszló múltjából és jelenéből. (szerk. Gardag István- Vida Lajos) Hajdúszoboszló, 2006. 153-200.

-         A Micbán monda két népi és egy ponyvai változata. In: (szerk. Veres Gábor) AGRIA XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. 2007. 303-308.


 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

-         Ungarische Angaben über Jánosik, den Volksheiden der Slowaken. In: Slavica II. 1962. 257-268.pp.

-         Une coutume des Slaves du Sud: la “dodola”. In: Slavica III. 1963. 131-140.pp.

-         Folkloristische Aspekte in der Proverbienforschung. In Wŭśa wŭśa – Sei gegrüsst. Beiträge zur Finnougristik zu Ehren von Gert Sauer dargebracht zu seinem siebzigsten Geburtstag. (Herausgegeben von Eugen Helimski und Anna Widmer). Wiesbaden, 2002. 341-349.

-         Über die slawischen ethnographischen Forschungen in Ungarn. In: Slavica V.1965. 252-257.pp.

-         Das Begräbnis parodeirende Spiele in der ungarischen Volksüberlieferung. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunda, 1966. 267-575.p.

-         Leivän kultinen merkitys unkarilaississa agraaritavoissa. In: Virittäjä, 1966. 211-219.p.

-         Un masque d’animal d’origine slave dans les coutumes populaires de la Hongrie Orientale. In: Slavica VII. 1967. 169-183.pp.

-         Über Melisch ethnographische studien. In: Slavica, VIII. 1968. 239-243.pp.

-         Slovak Itinerant Artisans in Hungarian Folk-Play. In: Etnologia Slavica I. 1970. 143-156.pp.

-         Les rapports slaves des costumes populaires hongroises et l’histoire de peuplement. In: Slavica, XI. 1971. 293-294.pp.

-         Die Rolle der Migration in der Verbreitung der Agrarbrauche. In: Ethnologia Slavica VIII-IX. 1976-1977. 259-270.pp.

-         Die interetnischien Verbindungen der Theoriomorphischen Masken vom Typ turca-turon im Karpatenbacken. In: Interetnické vztahy vo folklore Karpatskej oblasti. Bratislava, 1980. 319-335.pp.

-         Pohrebné zvyky v doline riecky Turiec v Gemeri. In: Gemer 4. Rimavská Sobota, 1981. 221-240.pp.

-         Vplyv migracie akolonizácié na l’udovú kultúru Gemara. In: Teoretickéa praktické problemy národopisného vyskumu mad’arskej národnosti v Ceskoslovensku. Bratislava, 1981. 82-90.pp.

-         Integracne tendencie vo zvykoslvi. In: Národopisné Informácie. 1985. 1. szám. 11-19.pp.

-         Lajos Kossuth y narodnich pisznjach. In: Visznyik zakarpatszkogo Ugorszkovnogo Naukovogu Tovariszta Uzsgorod, 1995. 53-69.

-          

 

 

2. Magyarországon idegen nyelven

-         Primitive Methoden der Feuerbereitung aus Nordungarn. In: Acta Ethnographica, 1961. 389-394.pp.

-         Hahnenschlagen und hahnenschiessen in Ungarn. In: Acta Ethnographica, 1965. 277-301.p.

-         Theriomorphe Kornämonen in der ungarischen Volksüberlieferung. In: Acta Ethnographia, 1967. 35-39.pp.

-         Antropomorphe mytische Wesen in der agrarischen Volksüberlieferung Ungarns und Europeas. In: Acta Ethnographica, 1968. 63-119.pp.

-         The Role of Individuals in Folk Customs. In: Acta Ethnographica, 1969. 133-151.pp.

-         Zusammenhange von maskierten, dramatischen Brauchen mit dem Agrarkult. In: Műveltség és Hagyomány XIII-XIV. 1971. 153-161.pp.

-         Jocul turcii la romanii din Ungaria. In: Din traditiile populare ale romanilor din Ungaria, 1. Bp., 1975. 11-32.pp.

-         Mad’arska tradicia i Jánosikovi. In: Národopis Slovákov v Mad’arsku. Bp., 1975. 81-88.pp.

-         Über die Prozesse der Veranderung von Volksbrauchen und Riten. In: Műveltség és hagyomány XIX. 1979. 141-159.pp.

-         Spiele anlasslich der Totenwache. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 229-139.pp.

-         Erotische und Phallische Ausserungen in der Volksbrauchen. In: : Ethnographica et Folkloristica Carpathica 4. Debrecen, 1985. 107-125.pp.

-         Ziegeunenmasken beim  Mummenschanz. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica 5-6. Debrecen, 1988. 239-249.pp.

-         Paralely a kontakty mad’arského l’udového divadla s l’udovym divadlom národoností v Mad’arsku. In: Národopis Slovákov v Madarsku 7. Bp., 1988. 69-74

-         Ungarische Parallellen zu dem Spielen der Wogulischen und Ostjaikischen Bárenfeste. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ungaristarum 4. Debrecen, 1990. 188-193.pp.

-         Volkstümliche Szenische Darstellungen und Volkbrauche. In: Ethnographica et Folkloristica Carpatica 9-10. Debrecen, 1998. 134-185.pp.

 

 

3. Külföldön magyarul

-         Ki kit asszimilál? In: Szabad Újság (Pozsony), VII. évf. 4. sz. (1999. január 27) 3 p.; In: Ethnica, 1999. I/3. 17 p.

-         Egy szólásgyűjtemény tanulságai. In: Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. Születésnapjára (szerk.: Fábián Miroszláva – Horváth Katalin). Ungvár, 2000. 521-531 p.

-         A migráció és a kolonizáció szerepe Gömör népi kultúrájában. In: A csehszlovákiai Magyar nemzetiség néprajzi kutatása. Bratislava. 1981. 54-62.pp.

-         Ítélet, büntetés játék. In: “Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok”. Tanulmányok a 65 éves Ág Tibor köszöntésére (szerk. Liszka József) Komárno-Dunaszerdahely, 1993. 181-188.pp.

-         Népszokások interetnikus kapcsolatai a Kárpátok és az Alföld találkozásának övezetében. In: interetnikus kapocslatok a Kárpát-medence északi részén (szerk: Liszak József) Komárno-Dunaszerdahely, 1994. 39-48.pp.

-         Királyfia Kis Miklós. In: Acta Etnologica 1. (szerk. Liszka József). Komárno, 1999. 107-109.pp.

-         Gondolatok az identitás vizsgálatáról. In: Acta Hungarica, XVIII. Ungvár, 2008. 34-39.


 

4. Magyarországon magyarul

-         Árgirus Nótája egy népi énekeskönyvben. In: Ethnographia 1956. 124-126.

-         Egy farsangi játék funkciójának kérdéséhez. In: Ethnographia 1957. 143-160.

-         A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. In: Néprajzi Értesítő, 1957. 231-243.

-         Primitív tűzgyújtás a zempléni hegyvidékről. In: In: Ethnographia 1958. 462-464.

-          Ősi famegmunkáló eszköz népi használatában. In: a debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1958-1959. 127-139.

-         A látófa emléke a konyári legelőn. In: Ethnographia 1959. 440-442.

-         Balszerencsés napok jegyzéke egy kéziratos könyvben. In: Ethnographia 1960. 107-109.

-         Mint én, földmíves költő. In: Ethnographia 1960. 150-151.

-         Népi kéziratos verseskönyveink. In: Műveltség és hagyomány, I-II. 1960. 11-146.

-         Magyar hagyományok Jánosík szlovák betyárról. In: Ethnographia. 1961. 471-473.

-         Farsangi dramatikus játékok Szatmárban (Ferenczi Imre társszerzővel): In: Műveltség és hagyomány IV. 1962. 3-162.pp.

-         A szakállas farkas mondájához. In: Ethnographia 1962. 458-461.

-         Árgirus és Tündér Ilona vásári festményen. In: Ethnographia. 1963. 109-110-

-         A szokáskutatás néhány terminológiai kérdése. In: Műveltség és hagyomány. V. 1963. 145-154.

-         Tasnádi Lajos potpaládi kéziratos könyve. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve III. 1963. 155-175.

-         A „Mennyből jött levél” népi párhuzamai. In: A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1962-1964. 383-395.

-         Luca-asszonyok Csallóközben és Nyitra környékén. In: Ethnographia 1964. 451-453.

-         A históriás szó jelentése. In: Ethnographia 1963. 600-602.

-         A magyar agrárrítusok zoomorf démonaihoz. In: Műveltség és Hagyomány VI. 1964. 129-150.

-         Kecskemaszkos szokás Hajdúdorogon. In: A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1965. 223-240.

-         Az aradi vértanúkról szóló dal műköltői eredetéhez. In: Ethnographia 1965. 91-95

-         Az egyén szerepe a népszokásokban. In: Ethnographia, 1965. 501-520.

-         Farsangi játlko filmezése Panyolán. In: Ethnographia. 1966. 139-141.

-         Antropomorf mitikus lények a magyar és az európai agrárhagyományban. In: Műveltség és hagyomány. VIII. 1966. 5-61.

-         Népi dramatikus játékok alkalmai és típusai az Alföldön. In: Műveltség és hagyomány. VIII. 181-195.

-         Lakodalmi játékok Konyáron. In: A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1966-1967. 477-492.

-         Magyar adatok a finn vetési kenyérhez. In: Ethnographia 1967. 359-367.

-         Egy genre-típus a népi dramatikus szokásokban. In: a debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1968. 357-369.

-         Társadalmi konfliktust megjelenítő három népi színjáték. In: Műveltség és hagyomány. X. 1968. 121-150.

-         Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban. In: Műveltség és hagyomány XI. 1969. 5-282.

-         Források és kutak a zempléni hegyvidéken. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve VIII. 1969. 367-388.

-         Esővarázsló termékenységi rítusok. In: A debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1969-1970. 447-474.

-         Kérdőív a mezőgazdasági szokások és hiedelmek gyűjtéséhez. In: Palóckutatás. Módszertani közlemények. V. Eger, 1970. 25.

-         A török alakja a magyar dramatikus népszokásokban. In: A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1971. 419-438.

-         A  Sárrét folklórjáról. In: Múzeumi Kurír. 1971. 92-95

-         Folklórjegyzetek Grúziából. In: Múzeumi Kurír. 1972. 9-15.

-         Néprajzi gyűjtőúton Lőcse környékén. In: Múzeumi Kurír. 1972./9.  59-61.

-         Emlékezés Diószegi Vilmosra. IN: Múzeumi Kurír. 1972/10. 58-60.

-         Petőfi költeményei népi kéziratos könyvekben. In: Ethnographia 1973. 409-417.

-         Miatyánk, a Hiszekegy és a tízparancsolat travesztái a néphagyományban. In: A Hajdúsági Múzeum Évkönyve. I. 1973. 169-182.

-         A Debreceni Kollégium kisugárzása a néphagyományra. In: Múzeumi Kurír. 1973/2. 20-22.

-         Turkajárás az erdélyi és a magyarországi románok körében. In: Népi kultúra -Népi társadalom. VII. Bp., 1973. 391-413.

-         A temetést parodizáló színjátékszerű szokások kérdéséhez. In: Szolnok megyei Múzeum Évkönyve. 1973. 221-413.

-         Temetési paródia a dereski lakodalomban. In: Múzeumi Kurír, 1974/5. 64-66.

-         Szerecsenfa-hordás karácsonykor a Túróc völgyében. In: Múzeumi Kurír, 1974/6. 87-89.

-         A ló az alföldi falvak dramatikus népszokásaiban. In: Műveltség és hagyomány XV-XVI. 299-340.

-         A megcsalt férj balladájának három gömröi variánsa. In: a miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 14. szám. 1975. 73-82.

-         Fejtő kérdések. In: Múzeumi Kurír. 1975/7. 3-8.

-         Kérdőív a szerelmi élettől a keresztelőig témakör kutatásához (Kapros Márta társszerzővel). In: Palóc kutatás. Módszertani Közlemények. XXI. Eger, 1975. 38.

-         Szívós Béla emlékezete. In: Múzeumi Kurír. 1976/2.  42-44.

-         A kolera gyógyítása 1831-ben. In: Múzeumi Kurír. 1977/3. 55-58.

-         Agrármunkákhoz kapcsolódó műrokonság. In: Múzeumi Kurír, 1977/4. 78-81.

-         Osváth Pál és a Folklór. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. 1978. 259-264.

-         Farsangi rabvágás. In: Kis magyar néprajz a rádióban. Bp:, 1978. 274-275.

-         Adoma eredetű szólások Alsószuháról. In: Múzeumi Kurír. 1978/8. 63-66.

-         Régi csárdák, kocsmák emléke a Tornaalján és a Turóc-völgyében. In: Múzeumi Kurír. 1979/9. 65-68.

-         Monda a fejetlen papról. IN: Múzeumi Kurír. 1979/10. 80-82.

-         Találós kérdések Gömörből. In: Múzeumi Kurír. 1979/1. 15-26.

-         Kérdőív a népi táplálkozás kutatásához (Schwalm Edit társszerzővel). In: palóc kutatás. Módszertani közlemények. XXII: Eger, 1979. 46.

-         Népszokások és népköltészet. Válogatott tanulmányok. Debrecen, 1980. In HBM múzeumok közleményei. 35.  636.

-         Mutatvány egy gömröi földműves közmondás és szólás készletéből. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei. 18. szám. 1980. 100-107.

-         Adalékok a kígyókultuszhoz. In: Múzeumi Kurír. 1980/4. 53-57.

-         Népi levél a balszerencsés napokról. In: Múzeumi Kurír. 1980/3. 101-103.

-         Berze Nagy János emléktáblája előtt. In: Múzeumi Kurír. 1980- 4/2. 92-94.

-         Gömöri adatok a Mátyás mondakörhöz. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei. 19. szám. 1981. 125-130.

-         Nemesek az alsószuhai templomban. In: Múzeumi Kurír. 1981. 4/6. 60-61.

-         Halottvirrasztó játékok. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. Bp., 1982. 145-153.

-         Pap-cigány anekdoták. In: Múzeumi Kurír. 1982.  4/8. 25-27.

-         Szláv-magyar interetnikus kapcsolatok a folklórban. In: Múzeumi Kurír. 1982. 4/8. 87-91  

-         Bebek mondája Gömörben. In Múzeumi Kurír. 1982. 4/9. 38-39.

-         Találós kérdés és mese az apját megmentő lányról. In: Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Debrecen, 1982. 845-847.

-         A búcsú, mint közösségi alkalom a Túróc-völgyében. In: Múzeumi Kurír.1983. 5/1. 67-72.

-         Búcsújárás a Túróc-völgyéből Szentkútra. In: Múzeumi Kurír. 1983. 5/2. 87-94.

-         Megnyitó a Sárrét- kutatási tanácskozáson. In: Múzeumi Kurír. 1983. 5/3. 6-7.

-         Szempontok a Sárrét folklórjának kutatásához. In: Múzeumi Kurír.1983. 5/3. 31-34.

-         Vásári életképek egy parasztköltő versében. In: Múzeumi Kurír.1983. 5/3. 93-96.

-         Gömöri Táj, gömöri ember. IN: Borsodi Művelődés. 1984. 1. 32-35.

-         Az orvos-varázsló a dramatikus játékokban. In: Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Bp., 1984. 261-264.

-         Magyar néprajzi kutatások Csehszlovákiában. In: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. Bp., 1984. 142-153.

-         Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában. In: Interetnikus kapcsolatok Észak-Magyarországon. Miskolc, 1984. 37-51.

-         Népi emlékezés és helytörténet. In: Múzeumi Kurír. 1984. 5/4. 94-97.

-         Egy keleti szláv rítusszínjáték. In: Múzeumi Kurír. 1984. 5/5. 59-61.

-         Falucsúfolók Gömörből. In: Múzeumi Kurír. 1984. 5/6. 63-66.

-         Szekér-kocsi a folklórban. In: Tanulmányok Szatmár Néprajzához. Debrecen, 1984. 245-251.

-         Betyármaszkos alakoskodók és betyárjátékok. In: A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1985. 265-272.

-         A temetés paródiájának keleti szláv párhuzamai. In: Múzeumi Kurír. 1985 5/7. 71-74.

-         Az életképeket és útirajzokat író Ecsedi István. In: A HBM Múzeumok közleményei. 44. szám. 1986. 37-42.

-         Cigánymaszkos alakoskodók. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei. 24. szám. 1986. 131-136.

-         Luby Margit emléktáblájának avatása. In: Múzeumi Kurír.1986. 6/1. 75-77.

-         Az állattartás hiedelmei és gyógyítási eljárások a Túróc-völgyében. In: Múzeumi Kurír. 1986. 6/2. 19-24.

-         A dramatikus népszokás fogalmának kérdéséhez. In: Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. Bp., 1987. 243-248.

-         Prológus és színrelépés a dramatikus népszokásokban. In: Agria XXIII. Eger, 1987. 323-329.

-         Erotikus és fallikus megnyilvánulások a dramatikus népszokásokban. In: Erósz a folklórban. Bp., 1987. 163-176.

-         Terimorf maszkok a keleti szlávok népi játékaiban. In: folklór és tradíció III. bp., 1987. 112-121.

-         A magyar „rabvágás” a szlovák „pálenie deda” és a német „Narrengericht”. In: Folklór és tradíció IV. bp., 1987. 178-186.

-         Hiedelemalakok a Túróc-völgyében. In: Múzeumi Kurír.1987. 6/3. 6-11.

-         Kultusz- és rítuselemek a dramatikus játékokban. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XXV-XXVI. Miskolc, 1988. 621-628.

-         Népmonda, népi emlékezés és helytörténet. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. XXIV-XXVI. 1989. 33-40.

-         A csehszlovákiai magyarság néprajzi kutatásáról. In: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások II. Bp., 1989. 249-250.

-         Rákóczi-mondák a folklórban. In: Történelem, régészet, néprajz. Tanulmányok Farkas József tiszteletére. Debrecen. 1991. 443-448.

-         A szokások migrációja a Kárpát-medencében. In: Hiedelmek, szokások az Alföldön. (szerk. Novák László) II. Nagykőrös, 1992. 511-518.

-         Erosz a népművészetben. In: Hiedelmek, szokások az Alföldön. (szerk. Novák László) I. Nagykőrös, 1992. 31-33.

-         A magyarországi nemzetiségi néprajzi kutatás három korszaka a publikációk tükrében. In: Néprahzi Látóhatár I. 3-4 sz. 1-7.

-         Tompa, Kerényi, és a költői verseny. In: Múzeumi Kurír. 63. szám. 1992. 21-25.

-         A szokásmigráció néhány kérdése. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. III. Bp.,-Szeged, 1993. 1702-1706.

-         Kossuth Lajos a népdalokban. IN: Debreceni Szemle. II. 1994. 284-290.

-         Néprajz és Nacionalizmus. In: Történeti és néprajzi tanulmányok (szerk. Ujváry Zoltán) Debrecen, 1994. 361-367.

-         Gazda László hatvanéves. In: Történeti és néprajzi tanulmányok (szerk. Ujváry Zoltán) Debrecen, 1994. 9-15.

-         In memoriam Sztrinkó István. In: Folklór és etnográfia. 85. 1994. 7-11.

-         In memoriam Gunda Béla. In: Múzeumi Kurír. 66. sz. 1994. 75-86.

-         A cigáynság néprajzi kutatásának néhány kérdéséről. In: Cigány néprajzi tanulmányok. 1994. Bp., 42-38.

-         Regionális kapcsolatok a népi kultúrában. In: A szülőföld szolgálatában. Tanulmányok a 60 éves Fazekas Mihály tiszteletére (szerk. Bagi Gábor). Szolnok. 1994. 147-154.

-         Tálas László hatvanéves. In: Tanulmányok, közlemények. Debrecen-Szolnok, 1995. 9-13.

-         Az „amerikások” hatása a népi kultúra változására. In: Tanulmányok, és közlemények. Debrecen- Szolnok, 1995. 363-379.

-         Kossuth Lajos a népdalokban. In: Ethnographia. CVI. 1995. 31-37.

-         Az interetnikus kapcsolatok kérdései a Kárpát-medencében. In: Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei (szerk: Katona Judit-Viga Gyula). Miskolc, 1996. 70-72.

-         Az Ukkon-pohár. In. Tokaj és Hegyalja XXII. 1996. (szerk. Bencsik János- Antal Gábor) 213-217.

-         A kánai menyegzőről szóló ének egy nyitrai faluból. In. Néprajzi Látóhatár VI. 1997. 1-4. szám. 494-498.

-         Folklór adatok Bornemissza Péter műveiben. In: Múzeumi Kurír 70. 1997. 104-105.

-         Tízéves a Gömöri Múzeum. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXV-XXXVI. 1997. 827-829.

-         Illyés Endre terve a Népéletrajzi Intézet létesítésére. In: Theológiai Szemle XLI. 1998. 2. szám. 106-108.

-         Dankó Imre egyetemi pályafutása. In: Múzeumi Kurír. 71. sz. 1998. 79-81.

-         Komáromi Csipkés György (1628-1678). In: Múzeumi Kurír. 71. szám. 1998. 100-101.

-         A mondakutatás újabb eredménye. IN: Molnár Mátyás emlékkönyv, Vaja, 1998. 70-75.

-         A magyar népi kultúra európai kapcsolatai és az etnikai identitás kérdései. In: Jászkunság Füzetek, 12. Szolnok, 1998. 5-14.

-         Az aradi vértanúk balladája. In: Történelem és emlékezet (szerk. Kriza Ildikó) Bp., 1998. 109-113.

-         Az ünneptörés ~ünneprontás és a kővé válás hiedelme Bornemissza postilláiban. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XXXVIII. 1999. 1193-1198.

-         Költő a menyasszonyi ágyban. Petőfi adatok és mondák a folklórban. In: Szeged XI. 1999. 6-8.

-         Pétermacska és bundás gombóc. IN: Magyar Nyelvjárások XXXVII. 1999. 455-457.

-         Gunda Béla kinevezése a debreceni egyetemre és a Néprajzi Intézet megalakulása. In: Ethnica, I. 1999. 4. sz. 1-4 p.

-         Világos emléke egy szlovák nótában. In: Ethnica, 2000. II. 1. 12. 11 p.

-         Sapkatánc, sortánc, menyasszonytánc és halottas játék egy lakodalmat bemutató versben. In: Ethnica, 2000. II. 1. sz. 11-12 p.

-         175 éve született Greguss Ágost. In: Ethnica, 2000. II. 2. sz. 46-47 p.

-         Kisérlet a szabadságharc dalainak gyűjtésére 1850-ben. In: Ethnica, II. 2000. 66-67 p.

-         Betyárok a Kiskun Múzeumban. Schéner Mihály képzőművész kiállítása. In: Magyar Múzeumok, 2000. 2. Szám, 49 p.

-         Ló a gömöri nép szólásaiban. In: Magyar Nyelvjárások, XXXVIII. 2000. 447-450 p.

-         A gajnai leányvásárról. In: Ethnica, II. 2000. 113-113 p.

-         A debreceni és a csengeri misztériumjáték gyűjtője. In: Ethnica, II. 2000. 114-115.

-         A szineváltó Csaplovics. In: Ethnica, II. 2000. 115 p.

-         Tolóka. In: Ethnica, II. 2000. 115-116 p.

-         Az örök életű zsidó mondájához. In: Ethnica, II. 2000. 116 p.

-         Kis adalék Voigt Vilmos cikkéhez: Ezeréves-e a magyar folklór? In: Ethnica, II. 2000. 116-117 p.

-         Pályakép Csáky Károlyról. In: Csáky Károly: “Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról…” Dunaszerdahely, 2000. 5-11 p.

-         Foglalkozásának fő tárgya az istenáldotta nép. Edvi Illés Pál néprajzi írásai: In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXIX. Miskolc, 2000. 575-583 p.

-         Erotikus és fallikus megnyilvánulások a dramatikus népszokásokban. In: A szerelem kertjében (szerk.: Hoppál Mihály – Szepes Erika). Budapest, 2001. 230-237. p.

-         Czinka Panna utóélete. In: Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. (Szerk.: Hála József – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós). Budapest, 2001. 587-585.p.

-         Az Isten és a pap a gömöri proverbiumokban. In: Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére (szerk.: Maticsák Zaicz Gábor – Tuomo Lahdebma). Debrecen-Jyväskylä, 2001. 685-689.p.

-         Két 16. századi mesehős emléke a néphagyományban. In: Merítés. Néprajzi tanulmányok Szilágyi Miklós tiszteletére. (szerk.: Bali János – Jávor Kata). Budapest, 2001. 475-479 p.

-         Kozma Ferenc székely mitológiája. In: Ethnica, III. 2001. 125-127 p.

-         Pesorvár Ferenc a Kiskun Múzeumban. In: Ethnica, III. 2001. 130 p.

-         Ábrahám pátriárka halála. In: Ethnica, III. 2001. 130-131. p.

-         A fancsali feszület. In: Ethnica, III. 2001. 131. p.

-         Fejet hajtó Mária. In: Ethnica, III. 2001. 131. p.

-         Karácsony Petőfivel 1844-ben. In: Ethnica, III. 2001. 131-132.p.

-         Adalék az új tűzhöz. In: Ethnica, III. 2001. 132.p.

-         Tálasi István kiskunfélegyházai kutatása. In: Ethnica, III. 2001. 132. p.

-         Krumplitörő a XIX. század közepéről. In. Ethnica, III. 2001. 132-133. p.

-         A bihari leányvásár. In: Bihari Diéta, III. (szerk.: Matolcsi Lajos). Debrecen, 2001. 126-128.p.

-         A népdalgyűjtő Ján Kollár. In: Ethnica, IV. 2002. 38-40.

-         Dankó Imre 80. születésnapjára. IN: Ethnica, IV. 2002. 1. sz. 1.

-         Százéves a Kiskun Múzeum. In: A százéves Kiskun Múzeum (szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet). Debrecen, 2002. 9-42.

-         Vak tyúk is talál szemet. Illusztrált gömöri szólások (Illusztrálta: Szilágyi Imre. Gyűjtötte: Ujváry Zoltán. A bevezetőt írta: Vitéz Ferenc). Debrecen, 2002. Ethnica kiadás.

-         Egy karcagi népköltészeti gyüjtő a XIX. században. In: Jászkunság, XLVIII. 2002. 1.sz. 27-31.

-         Kossuth Lajos a népdalokban. In: Honismeret, XXX. 2002. 2.sz. 46-50.

-         Damjanich a néphagyományban. In: Jászkunság, XLVIII. 2002. 2.sz. 60-63.

-         A babonák könyve. In: Néprajzi Látóhatár, XI. 2002. 387-395.

-         Az agrárkultusz elemei az alföldi néphagyományban. In: Gazdálkodás az Alföldön. Földművelés. (szerk.: Novák László Ferenc). Nagykőrös, 2002. 395-400.

-         Százéves a Kiskun Múzeum. In: Történeti Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve, 2. Budapest, 2002. 65-67.

-         XIX. századi fölklór adalékok. In: Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára (szerk.: Deáky Zita). Budapest, 2002. 198-213.

-         Babonák egy természettudományos könyvben a XVIII-XIX. század fordulóján. In: Mir-Susné-Hum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére (szerk.: Csonka-Takács Eszter – Czövek Judit – Takács András). Budapest, 2002. 18-24.

-         Mátyás ugrása. In: Ethnica, IV. 2002. 190-191.

-         Még egy változat a fancsali feszületről. In: Ethnica, IV. 2002. 191.

-         Pálóczi Horváth Ádám németet gúnyoló verse egy kéziratos könyvben. In: Ethnica, IV. 2002. 190.

-         Szent Péter farsangol. In: Ethnica, IV. 2002. 192-193.

-         Vers a házasságról. In: Ethnica, IV. 2002. 191-192.

-         Krupa András: Kis békési néprajz. In: Ethnica, IV. 2002. 205.

-         Krupa Andrej (Krupa András): Humor l’udu (A nép humora). In: Ethnica, IV. 2002. 205.

-         A hajdúszoboszlói szilveszter. In: Szókimondó, VII. 2002. 4-7. (másodközlés)

-         Kósa László köszöntése hatvanadik születésnapján. In: Ethnica, IV. 2002. 3.sz. 144-145.

-         Kossuth Lajos a népdalokban. In: Magyar költők versei Kossuth Lajosról. Múhzeumi Kurir, 74. 2002. Különszám. 195-204.

-         Néprajzi vonatkozások Ipolyi Arnold útirajzaiban. In: Ethnographia, CXII. 2002. 141-154.

-         A hajdúszoboszlói szilveszter. In: Szókimondó, VII. 2002. 4-7. (másodközlés)

-         Anekdoták találkozása. In: Ethnica, V. 2003. 70-71.

-         Néprajz Móra Ferenc műveiben. In: Múzeumőr, I. 2003. 2.sz. 2.

-         Két tájszó Móra Ferenc karcolataiban. In: Magyar Nyelvjárások, XLI. 2003. 649-651.

-         Rákóczi Ferenc emlékezete. In: Ethnica, V. 2003. 85-86.

-         140 éve jelent meg a Vadrózsák. Emlékezés Kriza Jánosra. In: Ethnica, V. 2003. 89-95.

-         Rákóczi emléke a néphagyományban. In: Bihari Diéta (szerk.: Matolcsi Lajos), IV. Debrecen, 2003. 91-98.

-         A szlovák népdalok fordítója: Szeberényi Lajos. In: Vándorutak – Múzeumi örökség. Szerk.: Viga Gyula – Holló Szilvia Andrea – Cs. Schwalm Edit. Budapest, 2003. 169-175.

-         Lokális autonómia emléke egy jogszokásban. In: Autonóm közösségek a magyar történelemben. (szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet. Kiskunfélegyháza, 2003. 259-266.

-         Szólások, közmondások, mondókák Móra Ferenc műveiben. In: Ethnica, VI. 2004. 15-17.

-         Kútban ülő Mária. In: Ethnica, VI. 2004. 34.

-         Kabala Kriza János költeményében. In: Ethnica, VI. 2004. 34.

-         Ökörsütés. In: Ethnica, VI. 2004. 34.

-         Anekdoták találkozása. In: Ethnica, VI. 2004. 35.

-         Pulszky Teréz mondái. In: Ethnica, VI. 2004. 35.

-         A drótos. In: Ethnica, VI. 2004. 36.

-         A folklorizmus kérdése. In: Múzeumőr, II. 1.sz. 2004. 2-3.

-         Néprajzi vonatkozások Ipolyi Arnold útirajzaiban, In: Ethnographia, CXIII. 2002. 141-154.

-         Markoláb, erőt hozó béka és más hiedelmek Móra Ferenc műveiben. In: A néprajztudomány szolgálatában (szerk.: Gyivicsán Anna – Eva Krekovičová – Uhrin Erzsébet). Békéscsaba, 2004. 437-442.

-         190 éve született Erdélyi János. In: Ethnica, VI. 2004. 4. sz. 135-144.

-         Ponyva Savanyu Jóskáról. In: Ethnica, VI. 2004. 162-163.

-         Illa berek, nád a kert. In: Ethnica, VI. 2004. 163.

-         Egy invariáns ballada. In: Ethnica, VI. 2004. 163-164.

-         Feszty Árpád előterjesztése a magyar népművészet felkarolására. In: Ethnica, VI. 2004. 164.

-         Megnyitó Az európai kulturális örökség hídjai c. kiállításon. In: Ethnica, VI. 2004. 119-120.

-         Az állattartás hiedelmei és szokásai. In: Az Alföldi gazdálkodása. Állattenyésztés (szerk.. Novák László Ferenc). Nagykőrös, 2004. 465-471.

-         Zárszó Az Alföld gazdálkodása c. konferencián. In: Az Alföld gazdálkodása (szerk.: Novák László Ferenc) Nagykőrös, 2004. 17-18.

-         Megtalálta szolgálatának értelmét. In: Emlékezés Gazda Lászlóra (szerk.: Ungvári János). Debrecen, 2004. 11-14.

-         Erotika a folklórban. In: Tisicum, XIV. 2004. 191-192.

-         Egykori vita Kálmány Lajos Történeti énekek és katonadalok, kötetéről. In: Ethnica, VII. 2005. 72-73.

-         Pünkösdi királyválasztó lóverseny Csepregen. In: Ethnica, VII. 2005. 71-72.

-         Őrkiáltás. In: Ethnica, VII. 2005. 73-74.

-         Boszorkányégetés Szegeden 1728-ban. In: Ethnica, VII. 2005. 74.

-         Tetemre hívás. In: Ethnica, VII. 2005. 74.

-         Foglalkozásának fő tárgya az istenáldotta nép. Edvi Illés Pál Néprajzi írásai. In: Vallási Néprajz, 12. Budapest, 2005. (Szerk.: Veres Emese Gyöngyvér). 21-32.

-         Hol volt előbb a Jászkürt? In: Redemtio, XII. 2005. 3. sz. 3 p.

-         Egy történész mitológia kutató. In: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára (szerk.: Angi János –ifj. Barta János). Debrecen, 2005. 259-265.

-         Az első magyar zsidó akadémikus, Ballagi Mór 1815–1891. In: Néprajzi Látóhatár XIV. évfolyam 3–4. szám 2005. 33-44.

-         Kossuth Lajos a népdalokban. In: Magyar költők versei Kossuth Lajosról. Múzeumi Kurir, 74. 2002. Különszám. 195-204.

-         A magyar folklórkutatás kezdetei. In: Ethnographia, 116. évf. 2005. 41-54.

-         Gondolatok az identitás vizsgálatáról. In: Debreceni Szemle, XIV. 2006. 124-128.

-         Két történeti monda irodalmi feldolgozása. In: Levéltári Évkönyv, XIV. 2006. (Szerk.: G. Jakó Mariann – Veres László – Viga Gyula). 200-206.

-         A „Nem úgy van az, mint volt régen” kezdetű dal szerzője. Terhes Sámuel (1783-1863). In: Ethnica, VIII. 2006. 104-105.

-         A király, a drótos és az alispán. In: Ethnica, VIII. 2006. 105.

-         Sárkányhúzás Csökmőn és Szebellében. In: Ethnica, VIII. 2006. 105-106.

-         Okos, mint a kecskeméti szélmalom. In: Ethnica, VIII. 2006. 106-107.

-         A nagyétkű Kórógyi. In: Ethnica, VIII. 2006. 107.

-         Görög anya szülte kinizsi Pált. In: Ethnica, VIII. 2006. 108.

-         Egy Grimm rém-mese magyar változata. In: Ethnica, VIII. 2006. 108-109.

-         Szigligeti Ede népdalgyűjtése. In: Ethnica, VIII. 2006. 109-110.

-         Néprajz és nacionalizmus. In: Magyarság és Európa (szerk. Orosz István, mazsu János, Pallai László, Pósán László) Debrecen, 2006. 269-274.

-         Szlovákosodás, magyarosodás, asszimiláció. In: Az Alföld vonzásában (szerk. Ujváry Zoltán) Nagykőrös-Debrecen, 2007. 173-179.

-         A termelőeszközök, munkafolyamatok változásának hatása az agrárfolklórra. In: Föld és társadalom (szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet) Kiskunfélegyháza, 2007. 303-309.

-         Műdalok alászállása. In: Ethnica, IX. 2007. 26.

-         A román népköltészet magyarra fordítói a 19. században. In: Ethnica IX. 2007. 114-116.

-         Gulyás Évas köszöntése. In: Tisicium, XVI. 2007. 5-13.

-         Háromlegenda Szent Péterről. In: Múzeumőr, VI. 3.szám, 30.

-         Műveltségi elemek vándorlása. In: Tradicionális kereskedelem az Alföldön. (szerk. Novák László Ferenc). Nagykőrös, 2008. 559-562.

-         Szemelvények Dugonics András proverbiumgyűjteményéből. In. Tisicium. A Jász-Nagykun Szolnok megyei Múzeumok Évkünyve XVII. Szolnok, 2008. 433-438.

-         Diogenész anekdoták Dugonics példabeszédeiben. In: Ethnica X. 2008. 81-88.

-         A bakonszegi Kádár-domb névadó hősének balladája. In: A vitéz, aki két kézzel harcolt (szerk. Kocsis Csaba), Berettyóújfalu, 2008. 43-55

-         A csóri csuka mája.  In. Ethnica, 2008. 2.

-         Meztelen törökök egy Mátyás-mondában. In: Ethnica, 2008. 27.

-         Dugonics Acéllevese és Mátyás király kőlevese. In: Ethnica, 2008. 28.

-         “Kár: hogy puska elfogyott, mint a Nagyidai Cigányoknak”. In. Ethnica, 2008. 28-29.

-         Egy téves Gyöngyösi idézet. In: Ethnica, 2008. 29.

-         Gyöngyösi István és a Vénusz ~ Vén hús. In: Ethnica, 2008. 29.

-         Petőfi dalok és mondák a folklórban. In:Múzeumőr, VI. 2008. 4. szám. 1-4.

-         Tatár-török munkák Dugonics proverbiumgyűjteményében. In: Ethnica, X. 2008. 119-120.

 

 

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferencia kiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul

4. Magyarországon magyarul

-         Zárszó az Interdiszciplináris Konferencián. In: Hiedelmek, szokások az Alföldön. (szerk. Novák László) II. Nagykőrös, 1992. 843-844.

-         Nemzetiségi Textilművészet, népművészet Békés megyében. In: A III. békéscsabai Nemzetközi Nemzetiségkutató konferencia előadásai. Bp.-Békéscsaba. 1986. 45-52.

-         A magyar népi színjátszás nemzetiségi kapcsolatai és párhuzamai. A III. békéscsabai Nemzetközi Nemzetiségkutató konferencia előadásai. Bp.-Békéscsaba. 1986. 304-309.

-         A Korteskedés emlékeiről a néphagyományban. In: Emlékkönyv a túrkevei múzeum fennállásának 30. évfordulójára. Túrkeve, 1981. 249-254.

-         A migráció és a kolonizáció a palóckutatásban. Referátum a palóckutatók tanácskozásán Salgótarjánban 1976. október 12-én. In: Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve. III. 1977. 29-35.

-         A népi színjátékok bekérető-beköszönő formuláiról. In: Emlékkönyv a túrkevei múzeum fennállásának 20. évfordulójára. Túrkeve, 1971. 194-207.

-         Jogszokások emlékei a népszokásokban. In: Jogszabályok – jogszokások (szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet). Kiskunfélegyháza, 2005. 385-392.

-         „Varga, ne tovább a kaptafánál.” In: Mindenes Gyűjtemény, I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára (szerk.: Csörsz  István). Budapest, 2005. 197-200.

-         Hagyományok, emlékek Tomori Pálról, a mohácsi csata fővezéréről. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XLIV. 2005. 649-652.

-         Gyulai Pál két versének folklór párhuzamai. In: A Nógrád megyei múzeumok évkönyve, XXIX. 2005. 185-191.

-         Kandra Kabos ébresztése. In: Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára (szerk.: Bárth Dániel) Budapest, 2005. 189-196.

-         A palóc folklór első gyűjtője. Pap Gyula, 1843-1931. In: Kéve. Ünnepi kötet a 60 esztendős Selmeczi Kovács Attila tiszteletére. Debrecen – Veszprém, 2003. 331-338.

-         Egy karcagi népköltészeti gyűjtő a XIX. században. In: Jászok és kunok a magyarok között. (Szerk.: Bathó Edit – Ujváry Zoltán). Jászberény, 2006. 406-410.

-         Egy tudós egri pap értekezése a proverbiumokról. Szvorényi József (1816-1892). In: Agria, XLII. (Szerk.: Petercsák Tivadar – Veres Gábor). Eger, 2006. 463-473.

-         A folklór egyik írott forrása: a ponyva. In: Lélek és élet. Ünnepi kötet S Lackovits Emőke tiszteletére. (Szerk.: Selmeczi Kovács Attila). Veszprém, 2006. 146-150.

-         Erdélyi János, a népköltészet első tudós kutatója. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában (Szerk.: Szabó Sarolta) Nyíregyháza, 2005. 457-489.

-         Folklór vonatkozások Herman Ottó munkáiban. In: Herman Ottó öröksége (Szerk.: Hevesi Attila – Viga Gyula). Miskolc, 2006. 124-127.

-         Konferencia megnyitó. In: Tradicionális kereskedelem az Alföldön. (szerk. Novák László Ferenc.) Nagykőrös, 2008. 559-562.

 

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul

4. Magyarországon magyarul

-         Miscellanea, III. Debrecen, 1999. Folklór és Etnográfia 101. 392 p.

-         Szabó László hatvanéves. In: Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére (szerk.: Ujváry Zoltán). Debrecen, 1999. 7-33 p.

-         Szólásgyűjtemény. Budapest, 668.

-         Gömöri szólások. Debrecen, 2001. 140. p.

-         Néprajz Móra Ferenc műveiben. Kiskunfélegyháza, 2004. 216. p.

-         Ethnica 1999-

-         Gömöri Magyarság Néprajza I-VI.

-         Gömör néprajza sorozat

-         Néprajz egyetemi hallgatóknak sorozat

-         Kis Magyar folklórtörténet sorozat

-         Folklór és etnográfia sorozat

-         Jubileumi kötet. 50 éves a Néprajzi Tanszék  Debrecen, 1999.  (Folklór és Etnográfia 100.)

-         Az Alföld vonzásában. Nagykőrös-Debrecen, 2007.

-         Magyar folklórtörténet. Debrecen, 2007.

-         Magyar Folklórtörténet I. Kötet. Debrecen, 2007. 570.p.

-         Magyar Folklórtörténet III. Kötet. Debrecen, 2008. 483.p.

-          

 

 


 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul

4. Magyarországon magyarul

-         Kis folklórtörténet. I-III. Néprajz egyetemi hallgatóknak. 20-22. Debrecen, 2000. 290 p.

-         Kis folklórtörténet, IV. Néprajz egyetemi hallgatóknak, 23. Debrecen, 2001. 156. p.

-         Kis folklórtörténet, VI. Néprajz egyetemi hallgatóknak, 27. Debrecen, 2003. 186p.

-         Kis folklórtörténet, VII. Néprajz egyetemi hallgatóknak, 28. Debrecen, 2003. 196 p.

-         Kis folklórtörténet, VIII. Debrecen, 2004. 212 p. (Néprajz egyetemi hallgatóknak, 31. sz.)

-         Kis folklórtörténet, IX. Debrecen, 2005. 136 p. (Néprajz egyetemi hallgatóknak 32. sz.)

-         A folklórkutatás eredményei a XIX. században. Debrecen, 2006. 205. p.

-         Kis folklórtörténet, X. Debrecen, 2005. 148 p. (Néprajz egyetemi hallgatóknak 33. sz.)

-          

 

 

VIII. Ismertetés, recenzió (csak az utóbbi 10 év)

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul

4. Magyarországon magyarul

-         Viga Gyula: Hármas határon. Miskolc, 1996. Ism. In: Ethnica, 1999. I/3. 17 p.

-         György Horváth László: Torna tanuja Becskeháza. Ism. In: Ethnica, 2000. II. 1. sz. 21 p.

-         H. Tóth Tibor: Szólásmondások Kiskunfélegyházán. Ism. In: Ethnica, 2000. II. 1. sz. 21. p.

-         Csorba Béla: Még azt mondják, Temerinben. Ism. In: Ethnica, 2000. II. 1. sz. 21 p.

-         György Horváth László – Lajos Mihály: A Hömböc lábánál. Ism. In: Ethnica, 2000. II. 1. sz. 21-22 p.

-         Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél. Ism. In: Ethnica, 2000. II. 1. sz 22. p.

-         Verebélyi Kincső (szerk.): Néphit szövegek. Ism. In: Ethnica, 2000. II. 2. sz. 51 p.

-         Halász Albert: Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken. Ism. In: Ethnica, 2000. II. 2. sz. 52-53 p.

-         Borus Rózsa: Bácskai lakodalmak. Ism. In: Ethnica, 2000. II. 2. sz. 53 p.

-         Hálók. Egyetemi dolgozatok Szilágyi Miklós 60. születésnapja alkalmából. Ism. In: Ethnica, 2000. II. 2. sz. 54-55 p.

-         Silling István: Tegnap és Ma. Adalékok Nyugat-Bácska néprajzához. Ism. In: Ethnica, II. 2000. 89-90.

-         Rózsa Sándor perei. In: A debreceni Déri Múzeum évkönyve 1999. Debrecen, 2000. 243-270 p.

-         Báró Mednyánszky Alajos mondái. In: Etnica, III. 2001. 1-7 p.

-         Folklór Móra Ferenc műveiben. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, XLIII. 201. 541-554. p.

-         Példabeszédek, mondák, anekdoták Káldi György prédikációiban. In: Tanulmányok Farkas József tiszteletére (szerk.: Cservenyák László). Mátészalka, 2001. 199-207. p.

-         Gaal György népmeséi és közmondásai. In: Ethnica, 2001. 46-49 p.

-         Szociális és gazdasági tényezők a mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódó szokásokban. In: A táj megértése felé. Tanulmányok a 75 éves Pinczés Zoltán professzor tiszteletére (szerk.: Illyés Zoltán – Keményfi Róbert). Debrecen – Eger, 2001. 251-255. p.

-         Zilahy Károly néprajzi írásai. In: Néprajzi Látóhatár, X. 2001. 1-4. szám 77-86 p.

-         Pocsainé Eperjesi Eszter: Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek néprajzi vonatkozásai. Sárospatak. 2007. 9.

 

IX. Egyéb publikációk

 

-         Ibykos darvai Bornemiszánál és Pázmánynál. In: Széphalom, 10. Sátoraljaújhely, 1999. 381-384 p.

-         Az ünneptörés ~ ünneprontás és a kővé válás hiedelme Bornemisza postilláiban. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXVIII. 1999. 1193-1198.

-         Czinka Panna. In: Együtt-Kethane (Millenniumi Magazin) 1999. június, 8-10. p. (Első rész)

-         Költő a menyasszonyi ágyban. Petőfi adatok és mondák a folklórban. In: Szeged, XI. 1999. augusztus, 6-8 p.

-         Két évforduló ünnepe Nagyváradon 1892-ben. In: Bihari Diéta, II. Debrecen, 1999. 130-137 p.

-         Erdész Sándor hetvenéves. In: Néprajzi Hírek, XXVIII. 1999. 1-4. szám, 119-122 p.

-         16. századi adomaalakok a néphagyományban. In: Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára, I. Budapest, 2000. 183-189 p.

-         Ajánlás a Bőrből teremtett világ avagy A bőr második élete c. kiadványhoz. In: Alkotók és Alkotások 7. sz. Putnok, 2000. 4-6. P

-         Utószó Sári Zsolt Egy ünnep mindennapjai c. kiadványához. Debrecen, 2000. 65-66 p.

-         “Pétermacska annál jobban szolgál, mentül büdösebb.” Folklór Móra Ferenc műveiben. In: Szeged, 11. évf. 10. sz. 1999. október, 45-53.

-         Verbuváló játék versei Hajdúböszörményből. In: Böszörményi Szemle, II. 2001. 1-2. sz. 57-60. p.

-         Előszó. Fügedi Márta: Reprezentáns népcsoportok a 19-20. Század fordulójának népművészet-képében. Miskolc, 2001. 5-6. p.

-         Holló László ösztöndíjas évei. In: München – Técső – Párizs. Debrecen, 2002. 5-15.

-         Előszó L. Juhász Ilona Temetkezési szokások és a temető kultúra változásai a 20. században című könyvéhez. Komárom – Dunaszerdahely, 2002. 17-18.

-         Kósa László köszöntése hatvanadik születésnapján. In: Ethnica, IV. 2002. 3. sz. 144-145.

-         Néprajzi vonatkozások Ipolyi Arnold útirajzaiban. In: Ethnographia, CXII. 2002. 141-154.

-         Előszó a Jászkunság kutatása c. kötethez. Jászberény – Kiskunfélegyháza, 2002. 7-8.

-         Emlékezés az elűzésre. In: Gömörország, IV. 1.sz. 78-79.

-         Mondák, mesék gyűjtője: Majláth János. In: Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. (szerk.: Czövek Judit). Budapest, 2003. 59-66.

-         Előszó Molnár Sándor: Rákóczi néphagyományok nyomában c. könyvhöz. Vaja, 2003. 7-9.

-         Néprajz Móra Ferenc műveiben. Irodalomismeret, XIII. 2004. 3. sz. 21-35. (Részletek az azonos című kötetből.)

-         H. Csongrády Márta gyűjteményes fotóművészeti kiállításának megnyitója. In: Felnőttképzésünk az Európai Unióban. (Szerk.: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba). Debrecen, 2004. 303-336.

-         Ünnepi beszéd a Cívis Nemzetközi Művésztelep jubileumi zárókiállításon. In: Szókimondó, IX. 2004. július, 20-21.

-         Testvért láttak benne (Whisloczki Henrik). In: Napút, 2006. 9. szám. 15-23.